အျခားလင့္မ်ား

အျခားလင့္မ်ား

Burma Related Sites: BOOK:
http://www.ilo.org

http://burma.ahrchk.net

http://www.bnionline.net/

http://www.burmareview.wordpress.com

http://www.burmanet.org

http://www.burmatoday.net

http://www.burmaguide.net

http://www.badasf.org/

http://www.kaladanpress.org/

http://www.myanmars.net

http://www.myatmyanmar.net

http://www.maung.com

http://www.tayzathuria.org.uk

http://burmadigest.wordpress.com

http://www.rebound88.net

http://www.mywebdigest.net

http://www.myawady.net

http://www.foreverspace.com.mm

http://www.burmesestuff.com

http://www.myanmarpyithar.net

http://www.cherrythitsar.org/

http://www.elibrary.com.mm/

http://www.myanmarisp.com/

http://www.myatmyanmar.net/

http://www.lawka-ahla.com/

http://www.moethaukkye.com/

http://www.innwa.com/

http://www.mmopenlibrary.com/

Nightingale Health Journal

http://www.aaharasazaung.com/

http://www.shweamyutay.com/

http://www.people.com.mm/

Business: Campaign Groups:
http://www.etrademyanmar.com

http://www.estatemm.com

http://www.ecovisionjournal.com/

http://www.blossomtour.com/

http://www.zaygwet.com

http://www.yadanabon.com/

http://www.commerce.gov.mm/

http://www.burmacampaign.org.uk

http://www.uscampaignforburma.org

http://www.cfob.org

http://www.burmafund.org

http://www.fanista.com/burmaitcantwait/

http://www.burma.no

Radio: Education:
http://www.bbc.co.uk/burmese/

http://www.dvb.no

http://www.rfa.org/burmese

http://www.moemaka.com/

http://www.bcbgaust.net

http://www.voanews.com/burmese/

http://www.burmapost.com/

http://www.burmafm.com

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/burmese/

http://www.prospectburma.org

http://www.soros.org

http://www.studentscenter.info

http://www.ex-rit.org/rit.asp

http://www.acu.edu.au

http://www.abfsu.net

http://www.nationmaster.com

http://www.ibiblio.org

http://www.ejcanadacollege.com

http://www.studying-singapore.com/

Ethnic Groups: Entertainment (Music)
http://www.encburma.org/

http://www.kwekalu.net

http://www.knla.meabs.com

http://www.karen.org/

http://www.kachinland.org

http://www.kachinnews.com

http://www.monnews-imna.com

http://www.rakhapura.com

http://www.shanland.org

http://www.chinland.org

http://www.chro.org/

http://www.ndf-burma.org

http://www.sycb.info

http://www.rohingya.jp/

http://www.myanmarmp3.net

http://www.mm-fg.net/index2.php

http://www.pansagar.com

http://nyakabyar.com

http://www.myanmarmusic.homeip.net/

http://www.myitzuri.com/mtv_view.php

Entertainment (Video)

http://www.shwedream.com

http://freemyanmarvcd.com

http://www.burmeseclassic.com/

http://www.khayanpyareinmet.com/

http://www.myanmarworld.com

http://www.apytz.net/

http://www.yamc.info/

Environment: Legal:
http://www.freewebs.com

http://www.earthrights.org

http://www.salweenwatch.org

http://www.saydanatsunami.org

http://www.blc-burma.org
News&Media(Inside): News&Media(Exile):
http://www.first-11.com/

http://www.mrtv3.net.mm

http://www.mmtimes.com

http://www.planet.com.mm

http://www.theyangontimes.com

http://popularmyanmar.com

http://www.khitlunge.net.mm/

http://www.myanmar.com

http://www.snapshot-news.com/

http://www.myanmarinternetjournal.com/

http://www.myanmarengineer.org/

http://www.all-channel.com/

http://www.usda.org.mm/

http://www.irrawaddy.org

http://www.mizzima.com/

http://www.peoplemediavoice.com/

http://www.linyaungchi.org/

http://www.yoma3.org

http://www.hittaing.org

http://www.nmg-news.com/nmg/

http://www.kaowao.org/

http://www.thanlwin.com/

http://www.burmadaily.com/

http://burmadigest.info/

http://www.narinjara.com/

http://www.maykha.org/

http://www.fig.netfirms.com/

http://owaysingapore.org/

Media Groups: Political Group:
http://www.bnionline.net

http://www.bma-online.org

http://www.todaygroup.com.mm/

http://www.dpns.org

http://www.ncgub.net

http://www.aappb.org

http://www.nldlanorway.com/

http://www.nldla.or.kr/

http://www.ncub.org

http://www.absdf8888.org/

http://www.cpburma.org

http://csburma.net/

http://www.ldbjapan.org

http://www.pdpburma.net/

Personnel Pages: Photo:
http://www.aungsan.com

http://www.dassk.com

http://www.angelfire.com/bc/freemkn/

http://campaigns.ahrchk.net/susunwe/

http://www.myanmar-image.com

http://www.burmaphoto.org

http://www.ayeyarwady.com

http://www.sievers.nl/visitasia

Right Groups: Religious:
http://www.ohchr.org/

http://www.hreib.org

http://www.maetaoclinic.org/

http://www.womenofburma.org

http://shanwomen.org

http://www.ahrchk.net

http://www.ibiblio.org/

http://www.altsean.org

http://www.aseanmp.org

http://rehmonnya.org/

http://chanmyay.org

http://www.nibbana.com/

http://www.prayforburma.org

http://groups.yahoo.com/group

http://www.myanmarchristian.net

http://www.myittawardiparahita.com

http://www.burmesebible.com/hymn

http://www.dhammadana.org

http://www.myanmarbible.net

http://www.myanmarbible.com

Cartoon: Reference:
http://www.iisg.nl/collections

http://www.myanmartoons.4-all.org/

http://www.faxtoon.com

http://cagle.com/

http://www.geocities.com/zawoo1/

http://www.iisg.nl/collections/

Myanmar Telephone Directory

http://www.burmaguide.net/

http://www.burmalibrary.org

http://www.myanmarnews.info/

http://www.blogger.com(own site)

http://www.fliker.com(photo site)

Labour: Sport:
http://www.burmasolidarity.org

http://www.icftu.org/

http://www.tacdb.org/

http://www.myanmargoal.com

http://www.myanmarfootball.org

http://www.livescore.com/

သူတို႔ေတြကိုခ်က္ခ်င္းလႊတ္
 
Advertisement
 
ဆရာၾကီးအမွတ္တရ
 
သူ႔မွာတမ္း သူတို႔အဆုတ္၊ထားခဲ့ျမွဳတ္သည့္ ဗံုးငုတ္တိုက္မွား၊ေမာင္ေျပာက္က်ားကို ရြာသားရြာသူေမးၾကျမဴသည္ အူအူယမ္းေငြ့ထတုန္းတည္း။ အေမာင္ေျပာက္ၾကား၊ ခ်စ္သူအားကို ဘာမ်ားမွာခဲ့လိုသနည္း။ ငယ္ကၾကင္ျမတ္ မိသတ္မွတ္ကို ခြင့္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းျပာပါေလ။ အေမာင္ေျပာက္က်ား မိဘအားကို ဘာမ်ားမွာခဲ့လိုသနည္း။ ေမြးသည္႔မိခင္ ေမြဖခင္ကို ဦးတင္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါေလ။ အေမာင္ေျပာက္က်ားတိုင္းျပည္အားကို ဘာမ်ားမွာခဲ့လိုသနည္း။ ခရီးမတ္တတ္ လမ္းခုလတ္တြင္ ကိုယ္လြတ္ေရွာင္ခြာ ခြဲရပါ၍ အားနာခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါေလ။ ယမ္းေငြ႔အူအူ တလူလူႏွင္႔ေမးျမဴၾကတုန္း အေနာက္ကုန္းတြင္ ေနလံုးကြယ္ေလျပိတကား။ မင္းသု၀ဏ္


၈၈အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ပံုရိပ္မ်ား - ေဖ်ာက္ဖ်က္မရပါ

တိုင္းတပါးကၽြန္ စစ္တပ္ကၽြန္nဘယ္ကၽြန္မွမခံ

ေဒါင္းအလံေဟ့ ... ေက်ာင္းနံရံတ၀ိုက္

ေဒါင္းအလံျပန္စိုက္မယ္

ေဒါင္းအလံျပန္စိုက္မယ္

မင္းကိုႏိုင္


Buffalo ျမိဳ႔မွေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုေတာင္းပြဲ

ခ်က္ခ်င္ရင္ဒီမွာရွိေနတယ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးအတြက္
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံ ေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးၾကားပါေစသား သိပါေစသား၊ အမ်ားအတြက္၊ တိုင္းျပည္ အတြက္၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၍၊ အနစ္နာခံ၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္း၊ မိမိယံုၾကည္ခ်က္အ တြက္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌၊ ေနအိမ္မ်ား၌ မတရားဖမ္းဆီးခံေနရေသာ သူရဲေကာင္း အေပါင္းအား ငါတို႔ျပည္သူလူထုၾကီးက ဦးညြတ္လိုက္ပါတယ္။ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါ တယ္။ သင္တို႔ရဲ႔စြန္႔လႊတ္မႈမ်ားကို ငါတို႔ အတုယူရင္း သင္တို႔ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတိုင္း ငါတို႔လည္း ေပးဆပ္ဖို႔ အဆင္ သင့္ ရွိေနပါျပီ။ မင္းကိုႏိုင္

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႔ျမင္ကြင္းမ်ား
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာေသြးေျမက်ခဲ့ရတဲ့ ရဟန္း၊ - သံဃာ၊ ျပည္သူအေပါင္းအားဦးညြတ္လွ်က္

၀က္ဆိုဒ္အသစ္ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္ ၀င္ေရာက္အားေပးၾကပါ။ ံ့http://narathein.ibloger.org http://www.webnarathein.tk
အက်ဥ္းေထာင္` ရက္စက္သည့္ပံုစံ
 

ရက္စက္ယုတ္မာသည့္လုပ္ရပ္မ်ားအား - ဆန့္က်င္ၾက...ဆန့္က်င္ၾက...ဆန့္က်င္ၾကလူထုအသံ
Grazr
ႏိုင္ငံေရးသီခ်င္းမ်ား

လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား
 ျပကၡဒိန္အားၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္

 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
n
ေအာင္မိုး
ဖန္တီးသူ
Dedign by
မိုးၾကီး